Thứ Năm , Tháng Sáu 13 2024
Breaking News

Airtac F-ACA08LM

Airtac F-ACA08LM

Model\Item A B c D
F-ACA14LM M14X1.5 19 27 18
F-ACA16LM M16X1.5 21 32 20
F-ACA20LM M2ŨX1.5 26 35 25
F-ACA25LM M25X1.5 32 45 31
F-ACA27LM M27X1.5 36 50 35
F-ACA33LM M33X1.5 41 80 40
F-ACA36LM M36X1.5 46 80 45

 

Model\Item A B c
F-ACA08LM M8X1.0 11 14
F-ACA10LM MIOxl.O 14 16
F-ACA12LM M12X1.0 17 20
©Accessory ©Model ©Female thread size ©Accessories type
08: M8 LM: Stop collar
10:M10
12:M12
14:M14
16:M16
20:M20
25:M25
27:M27
33:M33
36:M36 LM: Stop collar \ FA: Flange
42:M42 FA: Flange
Model Compatible absorber
F-ACA08LM ACA0806
F-ACA10LM ACA1007′ ACJ1007
F-ACA12LM ACA1210, ACA1215, ACJ1210
F-ACA14LM ACA1412, ACA1416, ACA1420, ACJ1412
F-ACA16LM ACA1616, ACA1620, ACA1625
F-ACA20LM ACA2020, ACA2025, ACA2030, ACA2040, ACJ2020
F-ACA25LM ACA2525. ACA2550, ACJ2525. ACJ2550
F-ACA27LM ACA2725. ACA2750, ACJ2725 ACJ2750
F-ACA33LM ACA3325 ACA3350 ACJ3325 ACJ3350
F-ACA36LM ACA3625 ACA3650, ACJ3625, ACJ3650
F-ACA36FA ACA3625, ACA3650, ACJ3625, ACJ3650
F-ACA42FA ACJ4225, ACJ4250, ACJ4275

Installation and Operation

Compatible absorber Male thread Spec(of body) Max. Assembly Force on Absorber(N.m)
ACA0806 M8xl.0[Note] 2.0
ACA1007, ACJ1007 MIOxl.O 3.5
ACA1210. ACA1215, ACJ1210 M12X1.0 8.0
ACA1412, ACA1416, ACA1420. ACJ1412 M14X1.5 11.0
ACA1616. ACA1620. ACA1625 M16X1.5 15.0
ACA2020. ACA2025. ACA2030. ACA2040. ACJ2020 M20X1.5 24.0
ACA2525, ACA2550. ACJ2525. ACJ2550 M25X1.5 40.0
ACA2725, ACA2750. ACJ2725. ACJ2750 M27X1.5 63.0

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629