Thứ Ba , Tháng Một 21 2020
Home / Xi lanh

Xi lanh

Xi lanh airtac, đại lý xi lanh airtac, nhà phân phối xi lanh airtac, xi lanh khí airtac

Xi lanh khí SU100x250CA

Xi lanh khí SU100x250CA Van điện từ 4V210-08 Van điện từ 4L210-08 Xi lanh khí SU63X50 Xi lanh khí SU80X50 Xi lanh khí SC50X150 Xi lanh SU32X10 đại lý SU32X10 nhà phân phối SU32X10 Xi lanh SU32X15 đại lý SU32X15 nhà phân phối SU32X15 Xi lanh SU32X16 đại lý SU32X16 …

Read More »

Đại lý xi lanh SU50X175

Đại lý xi lanh SU50X175 đại lý cylinder airtac | nhà phân phối cylinder airtac | đại lý cung cấp airtac | đại lý phân phối xi lanh Airtac Xi lanh SU50X175 đại lý SU50X175 nhà phân phối SU50X175 Airtac SU50X175 Xi lanh SU50X180 đại lý SU50X180 nhà phân phối …

Read More »

Đai lý xi lanh SC Airtac

Đai lý xi lanh SC Airtac đại lý cylinder airtac | nhà phân phối cylinder airtac | đại lý cung cấp airtac | Đại lý phân phối xi lanh Airtac Xi lanh SC32X25 đại lý SC32X25 nhà phân phối SC32X25 Xi lanh SC32X50 đại lý SC32X50 nhà phân phối SC32X50 …

Read More »

Đại lý xi lanh SC50X300

Đại lý xi lanh SC50X300 Xi lanh SU50X15-N đại lý SU50X15-N nhà phân phối SU50X15-N Airtac SU50X15-N Xi lanh SU50X20 đại lý SU50X20 nhà phân phối SU50X20 Airtac SU50X20 Xi lanh SU50X25 đại lý SU50X25 nhà phân phối SU50X25 Airtac SU50X25 Xi lanh SU50X25-H đại lý SU50X25-H nhà phân phối …

Read More »

Xi lanh SU40X160

Xi lanh SU40X160 Xi lanh SU40X35 đại lý SU40X35 nhà phân phối SU40X35 Airtac SU40X35 Xi lanh SU40X40 đại lý SU40X40 nhà phân phối SU40X40 Airtac SU40X40 Xi lanh SU40X45 đại lý SU40X45 nhà phân phối SU40X45 Airtac SU40X45 Xi lanh SU40X50 đại lý SU40X50 nhà phân phối SU40X50 Airtac …

Read More »

Xy lanh Airtac TN20x50-S

Xy lanh khí Airtac TN20x50-S Thông số kỹ thuật 1: Product Name: TN-20×50-S Airtac TN TDA series Twin-rod cylinder Double acting type 2: Specification Bore size(mm) 10 16 20 25 32 Acting type Double acting Fluid Air (to be filtered by 40 um filter element) Operating pressure 0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) Proof pressure …

Read More »

Xi lanh MI16x125SCA

Xi lanh MI16x125SCA Xi lanh MI16X25SU Xi lanh MI16X50SU Xi lanh MI16X75SU Xi lanh MI16X100SU Xi lanh MI16X125SU Xi lanh MI16X150SU Xi lanh MI16X200SU Xi lanh MI16X250SU Xi lanh MI16X300SU Xi lanh MI16X25SCA Xi lanh MI16X50SCA Xi lanh MI16X75SCA Xi lanh MI16X100SCA Xi lanh MI16X125SCA Xi lanh MI16X150SCA Xi lanh …

Read More »

Xy lanh khí SDA32x65

Xy lanh khí Airtac SDA32x65 SDA12X5, SDA12X5-B, SDA12X10, SDA12X45 SDA16X5, SDA20X10-B, SDA20X20, SDA25X5 SDA25X10, SDA25X15-B, SDA25X25, SDA32X5 SDA32X10, SDA32X25, SDA40X5, SDA40X10-B SDA40X15, SDA40X15-B, SDA40X50, SDA40X50-B SDA40X60, SDA40X80, SDA50X10, SDA50X80 SDA63X80, SDA80X80, SDAJ32X75-75-B SDAJ50X15-20, SDAJS20X40-30-B SDAJS25X35-10-B, SDAJS25X50-50 SDAJS25X75-30-B, SDAJS40X15-10-B SDAJS50X15-10-B, SDAS16X50-B SDAS32X25-B, SDAS50X20-B, SDA12X5 SDA12X5-B, SDAS25X10-B, SDA12X10 SDA12X10-B, SDA12X10-B-H, SDA12X10-H SDA12X10-N, …

Read More »

Xi lanh Airtac RMT20X400SA

Xi lanh Airtac RMT20X400SA đại lý RMT20X400SA | nhà phân phối RMT20X400SA | airtac RMT20X400SA Airtac RMT16X100S Airtac RMT16X150S Airtac RMT16X200S Airtac RMT16X250S Airtac RMT16X300S Airtac RMT16X350S Airtac RMT16X400S Airtac RMT16X450S Airtac RMT16X500S Airtac RMT16X50S Airtac RMT20X100S Airtac RMT20X150S Airtac RMT20X200S Airtac RMT20X250S Airtac RMT20X300S Airtac RMT20X350S Airtac RMT20X400S Airtac …

Read More »