Thứ Bảy , Tháng Sáu 10 2023
Breaking News

Xi lanh

Xi lanh airtac, đại lý xi lanh airtac, nhà phân phối xi lanh airtac, xi lanh khí airtac

Xi lanh TCM20x40S

Xi lanh TCM20x40S Xi lanh Airtac TCL Xi lanh TCM20x175S Xi lanh TCM20x200S Xi lanh TCM20x20S Xi lanh TCM20x225S Xi lanh TCM20x250S Xi lanh TCM20x25S Xi lanh TCM20x30S Xi lanh TCM20x40S Xi lanh TCM20x50S Xi lanh TCM20x60S Xi lanh TCM20x70S Xi lanh TCM20x75S Xi lanh TCM20x80S Xi lanh TCM20x90S Xi …

Read More »

Xi lanh SAI125x175S

Xi lanh SAI125x175S 内径: 32 40 50 63 80 100 125 160 200 动作型式: 复动型 工作介质: 空气(经40μm以上滤网过滤) 固定型式: SE 基本型  FA  FB  CA  CB  CR  LB  TC  FTC  TCM1  TCM2 SED、SEJ 基本型  FA  LB  TC  FTC  TCM1  TCM2 使用压力范围: 0.10~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) 保证耐压力: 1.5MPa(215psi)(15bar) 工作温度(℃): -20~80 使用速度范围mm/s 30~800 30~500 行程公差范围: 0~250(0~+0.1)  251~1000(0~+1.4)   1001~1500(0~+1.8) …

Read More »

Xi lanh TN20x100S

Xi lanh TN20x100S Xi lanh ACKR50x90 Xi lanh ACQ12-15S Xi lanh HLQ12x20SA Xi lanh HLS12x20SAS Xi lanh HLS12x50S Xi lanh MA32-175SU Xi lanh MA32-75SCA Xi lanh MA16x30SCA Xi lanh MA32-80SCA Xi lanh MAL25-350SCA Xi lanh MI25-40SCA Xi lanh MKB25-20LZ Xi lanh MKB32-10RZ Xi lanh MxH10-30Z Xi lanh HLH10-10S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCL32X150

Xi lanh TCL32X150 Xi lanh TN16X80 Xi lanh SDA25x50 Xi lanh MK16X15 Xi lanh HLS6x20SA Xi lanh TN25X50S Xi lanh SC40*200S Xi lanh SC63*250S Xi lanh SAI32X400S Xi lanh SC40X100S Xi lanh TCM10X10S Xi lanh TCM10X20S Xi lanh TCM12X10S Xi lanh TCM12X40S Xi lanh TCM32-30S Xi lanh TN10X10S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCL40X200S

Xi lanh TCL40X200S Xi lanh TCL80X50S Xi lanh TCL32X150S Xi lanh TCL32X200S Xi lanh TCL32X250S Xi lanh TCL40X25S Xi lanh TCL40X50S Xi lanh TCL40X75S Xi lanh TCL40X100S Xi lanh TCL40X150S Xi lanh TCL40X200S Xi lanh TCL40X250S Xi lanh TCL50X25S Xi lanh TCL50X50S Xi lanh TCL50X75S Xi lanh TCL50X100S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCL20X100S

Xi lanh TCL20X100S Xi lanh TCL12X25S Xi lanh TCL12X50S Xi lanh TCL12X75S Xi lanh TCL12X100S Xi lanh TCL12X150S Xi lanh TCL16X25S Xi lanh TCL16X50S Xi lanh TCL16X75S Xi lanh TCL16X100S Xi lanh TCL16X150S Xi lanh TCL20X25S Xi lanh TCL20X50S Xi lanh TCL20X75S Xi lanh TCL20X100S Xi lanh TCL20X150S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCL32X50S

Xi lanh TCL32X50S Xi lanh TCMJ25X225S Xi lanh TCMJ25X200S Xi lanh TCMJ25X175S Xi lanh TCMJ25X150S Xi lanh TCM25X225S Xi lanh TCM25X200S Xi lanh TCM25X175S Xi lanh TCM25X150S Xi lanh TCLJ25X225S Xi lanh TCLJ25X200S Xi lanh TCLJ25X175S Xi lanh TCLJ25X150S Xi lanh TCL32X90S Xi lanh TCL32X80S Xi lanh TCL32X75S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCM25x40S

Xi lanh TCM25x40S Xi lanh TCM25x25S Xi lanh TCM25x10S Xi lanh TCM25x15S Xi lanh TCM25x20S Xi lanh TCM25x30S Xi lanh TCM25x35S Xi lanh TCM25x40S Xi lanh TCM25x50S Xi lanh TCM25x75S Xi lanh TCM25x100S Xi lanh TCM25x150S Xi lanh TCM20x25S Xi lanh TCM20x10S Xi lanh TCM20x15S Xi lanh TCM20x20S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh QCKL40X10S

Xi lanh QCKL40X10S Xi lanh QCKL12X10S Xi lanh QCKL12X20S Xi lanh QCKL16X10S Xi lanh QCKL16X20S Xi lanh QCKL16X30S Xi lanh QCKL20X10S Xi lanh QCKL20X20S Xi lanh QCKL20X30S Xi lanh QCKL25X10S Xi lanh QCKL25X20S Xi lanh QCKL25X30S Xi lanh QCKL32X10S Xi lanh QCKL32X20S Xi lanh QCKL32X30S Xi lanh QCKL32X50S Xi lanh …

Read More »

Xi lanh TCM

Xi lanh Airtac TCM Thông số kỹ thuật xy lanh TCM Xi lanh TCM10x25-S Airtac TCM10x25-S Xi lanh TCM20x125S Airtac TCM20x125S Xi lanh TCM25x75s Airtac TCM25x75s Xi lanh TCM10x10S Airtac TCM10x10S Xi lanh TCM10x15S(CMSH-2) Airtac TCM10x15S(CMSH-2) Xi lanh TCM10x20S Airtac TCM10x20S Xi lanh TCM10x75S Airtac TCM10x75S Xi lanh TCM12x10S Airtac …

Read More »