Thứ Sáu , Tháng Năm 20 2022
Breaking News

Giảm chấn

giảm chấn airtac, đại lý giảm chấn airtac, nhà phân phối giảm chấn airtac

Giảm chấn Airtac ACJ1412

Giảm chấn Airtac ACJ1412 Thông số kỹ thuật giảm chấn ACJ1412 đại lý giảm chấn airtac Model: Stroke (mm) Max Energy Absorbed (Nm) Max Energy Absorbed▪hour (Nm/h) Max effective Mass (kg) Max Impact Speed (m/s) Weight (g) Giảm chấn ACJ1007 7 6 14500 50 4 28 Giảm chấn ACJ1210 10 …

Read More »

Giảm chấn Airtac ACA1412

Giảm chấn Airtac ACA1412 Thông số kỹ thuật giảm chấn ACA1412 Model: Stroke (mm) Max Energy Absorbed Nm Max Energy Absorbed▪hour (Nm/h) Max effective Mass (kg) Max Impact Speed m/s Weight (g) High Speed Low Speed High Speed Low Speed Giảm chấn ACA0806 6 3 5400 5 25 4 2 …

Read More »

Giảm chấn Airtac AC1412

Giảm chấn Airtac AC1412 Thông số kỹ thuật giảm chấn AC1412 Model Stroke Max. Nm Max. Nm Max. Effective Mass(Me)kg Max. Impact Speed(v) m/s Operating Temperature (°C) Weight (mm) Per Cycle(Et) Per Hour(Etc) (g) Giảm chấn AC-0604 4 0.5 720 3 1 -10~+80 4 Giảm chấn AC-1412-1 12 15 30000 …

Read More »

Giảm chấn Airtac

Giảm chấn Airtac Model Thread Stroke A B C D E F G H I J K (mm) Giảm chấn AC-1412-1 M 14X1.5 12 98.5 76 12 4 11 67 – 19 5 – – Giảm chấn AC-1412-2 M 14X1.5 12 98.5 76 12 4 11 67 – 19 5 …

Read More »

Nhà phân phối giảm chấn Airtac

Nhà phân phối giảm chấn Airtac AC0806, AC1005, AC1008, AC1210, AC1410, AC1412 AC1416, AC1425, AC2020, AC2030, AC2050, AC2525 ACD2030, ACD2050, ACD2035 AD1410, AD1415, AD1425, AD2016, AD2025, AD2050, AD2525, AD2540, AD2550, AD2580, AD3650 đại ly giảm chấn Airtac | giảm chấn Airtac

Read More »

Giảm chấn ACA1210-1N

Giảm chấn ACA1210-1N Thông số kỹ thuật Airtac ACA1210-1N Airtac ACA1210-1N Airtac ACA1210-2N Airtac ACA1210-1 Airtac ACA1210-2 Thông số kỹ thuật giảm chấn Airtac ACA đại lý ACA1210-1N | nhà phân phối ACA1210-1N | đại lý giảm chấn airtac ACA1210-1N | giảm chấn airtac ACA1210-1N

Read More »

Đại lý giảm chấn Airtac

Đại lý giảm chấn Airtac Thông số kỹ thuật giảm chấn Airtac Giảm chấn Airtac AC2020-2 M20x1.5 Giảm chấn Airtac ACA0806-1 M8x1.0 Giảm chấn Airtac ACA1007-1 M10x1.0 Giảm chấn Airtac ACA1007-2 M10x1.0 Giảm chấn Airtac ACA1007-A M10x1.0 Giảm chấn Airtac ACA1210-1 M12x1.0 Giảm chấn Airtac ACA1210-2 M12x1.0 Giảm chấn Airtac …

Read More »