Chủ Nhật , Tháng Bảy 14 2024
Breaking News

Giảm chấn Airtac AC1412

Giảm chấn Airtac AC1412

Thông số kỹ thuật giảm chấn AC1412

Giảm chấn Airtac AC1412
Model Stroke Max. Nm Max. Nm Max. Effective Mass(Me)kg Max. Impact Speed(v) m/s Operating Temperature (°C) Weight
(mm) Per Cycle(Et) Per Hour(Etc) (g)
Giảm chấn AC-0604 4 0.5 720 3 1 -10~+80 4
Giảm chấn AC-1412-1 12 15 30000 8 3 -10~+80 80
Giảm chấn AC-1412-2 12 15 30000 50 1.5 -10~+80 80
Giảm chấn AC-1412-3 12 15 30000 100 0.8 -10~+80 80
Giảm chấn AC-1416-1 16 20 35000 10 3 -10~+80 90
Giảm chấn AC-1416-2 16 20 35000 70 1.5 -10~+80 90
Giảm chấn AC-1416-3 16 20 35000 150 0.8 -10~+80 90
Giảm chấn AC-2020-1 20 40 40000 30 3.5 -10~+80 215
Giảm chấn AC-2020-2 20 40 40000 200 2 -10~+80 215
Giảm chấn AC-2020-3 20 40 40000 700 1 -10~+80 215
Giảm chấn AC-2030-1 30 50 48000 30 3.5 -10~+80 220
Giảm chấn AC-2030-2 30 50 48000 200 2 -10~+80 220
Giảm chấn AC-2030-3 30 50 48000 700 1 -10~+80 220
Giảm chấn AC-2050-1 50 60 60000 60 3.5 -10~+80 300
Giảm chấn AC-2050-2 50 60 60000 400 2 -10~+80 300
Giảm chấn AC-2050-3 50 60 60000 1200 1 -10~+80 300
Giảm chấn ACD-2030-1 30 45 55000 40 3.5 -10~+80 220
Giảm chấn ACD-2030-2 30 45 55000 300 2 -10~+80 220
Giảm chấn ACD-2030-3 30 45 55000 900 1 -10~+80 220
Giảm chấn ACD-2035-1 35 52 63000 40 3.5 -10~+80 210
Giảm chấn ACD-2035-2 35 52 63000 200 2 -10~+80 210
Giảm chấn ACD-2035-3 35 52 63000 650 1 -10~+80 210
Giảm chấn AC-2525-1 25 80 54000 200 4 -10~+80 330
Giảm chấn AC-2525-2 25 80 54000 800 2.5 -10~+80 330
Giảm chấn AC-2525-3 25 80 54000 1500 1 -10~+80 330
Giảm chấn AC-2540-1 40 120 75000 300 4 -10~+80 430
Giảm chấn AC-2540-2 40 120 75000 1200 2.5 -10~+80 430
Giảm chấn AC-2540-3 40 120 75000 2000 1 -10~+80 430
Giảm chấn AC-2550-1 50 98 90000 15 4 -10~+80 435
Giảm chấn AC-2550-2 50 98 90000 40 2.5 -10~+80 435
Giảm chấn AC-2550-3 50 98 90000 160 1 -10~+80 435
Giảm chấn AC-2580-1 80 150 120000 20 4 -10~+80 535
Giảm chấn AC-2580-2 80 150 120000 50 2.5 -10~+80 535
Giảm chấn AC-2580-3 80 150 120000 200 1 -10~+80 535
Giảm chấn AC-3660-1 60 250 120000 400 4 -10~+80 1030
Giảm chấn AC-3660-2 60 250 120000 1500 2.5 -10~+80 1030
Giảm chấn AC-3660-3 60 250 120000 2400 1 -10~+80 1030
Giảm chấn AC1420-1 20 20 35000 10 3 -10~+80 95
Giảm chấn AC1420-2 20 20 35000 70 1.5 -10~+80 95
Giảm chấn AC1420-3 20 20 35000 150 0.8 -10~+80 95
Giảm chấn ACD2050-1 50 60 68000 60 3.5 -10~+80 470
Giảm chấn ACD2050-2 50 60 68000 210 2 -10~+80 470
Giảm chấn ACD2050-3 50 60 68000 480 1 -10~+80 470

đại lý Airtac AC1412 | nhà phân phối Airtac AC1412 | đại lý AC1412 | nhà phân phối AC1412 | đại lý giảm chấn AC1412

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629