Thứ Hai , Tháng Mười Hai 9 2019

Recent Posts

Xi lanh MI16x125SCA

Xi lanh MI16x125SCA Xi lanh MI16X25SU Xi lanh MI16X50SU Xi lanh MI16X75SU Xi lanh MI16X100SU Xi lanh MI16X125SU Xi lanh MI16X150SU Xi lanh MI16X200SU Xi lanh MI16X250SU Xi lanh MI16X300SU Xi lanh MI16X25SCA Xi lanh MI16X50SCA Xi lanh MI16X75SCA Xi lanh MI16X100SCA Xi lanh MI16X125SCA Xi lanh MI16X150SCA Xi lanh …

Read More »

Giảm chấn Airtac

Giảm chấn Airtac Model Thread Stroke A B C D E F G H I J K (mm) Giảm chấn AC-1412-1 M 14X1.5 12 98.5 76 12 4 11 67 – 19 5 – – Giảm chấn AC-1412-2 M 14X1.5 12 98.5 76 12 4 11 67 – 19 5 …

Read More »

Xy lanh khí SDA32x65

Xy lanh khí Airtac SDA32x65 SDA12X5, SDA12X5-B, SDA12X10, SDA12X45 SDA16X5, SDA20X10-B, SDA20X20, SDA25X5 SDA25X10, SDA25X15-B, SDA25X25, SDA32X5 SDA32X10, SDA32X25, SDA40X5, SDA40X10-B SDA40X15, SDA40X15-B, SDA40X50, SDA40X50-B SDA40X60, SDA40X80, SDA50X10, SDA50X80 SDA63X80, SDA80X80, SDAJ32X75-75-B SDAJ50X15-20, SDAJS20X40-30-B SDAJS25X35-10-B, SDAJS25X50-50 SDAJS25X75-30-B, SDAJS40X15-10-B SDAJS50X15-10-B, SDAS16X50-B SDAS32X25-B, SDAS50X20-B, SDA12X5 SDA12X5-B, SDAS25X10-B, SDA12X10 SDA12X10-B, SDA12X10-B-H, SDA12X10-H SDA12X10-N, …

Read More »